Pro investory


Dluhopisy DRFG | Telco

Dne 21.08.2018 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2018/099690/CNB/570, S-Sp-2018/00043/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Telco Financial Management a.s., IČO 07029969 základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 17.08.2018. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 06.09.2018.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt včetně finančních výkazů společnosti DRFG Telco Financial Management a.s. naleznete ke stažení zde:

Dne 14.09.2018 přijala společnost DRFG Telco Financial Management a.s. k základnímu prospektu čtyři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 14.01.2019 přijala společnost DRFG Telco Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.